duminică, 24 februarie 2008

Texte invitatii nunta 1

1.
“Nu contează cu adevărat ce ai în viaţã, ci pe cine ai
alături când treci prin viaţã"

Noi
……………………………………….
Credem cã prima zi a vieţii noastre împreunã, ...
va fi mai frumoasã dacã voi, cei dragi, veţi accepta invitaţia noastră
şi vã veţi bucura împreunã cu noi.
Îi vom avea alături pe dragii noştri părinţi:
……………………………………………………………
Cununia civilă va avea loc la Casa Tineretului, ora 18. Vom primi binecuvântarea Domnului
la Biserica Penticostalã « Tabor » începând cu ora 15,
fiind însoţiţi la acest început de drum şi de naşii noştri:
………………………………
Masa şi felicitările vor avea loc la...., ora...


2.
“…chiar dacã aş avea toatã credinţa aşa încât sã mut şi munţii
Şi nu aş avea dragoste, nu sunt nimic.”

Unul fãrã altul suntem fãrã rost, dar împreunã,
noi,
..........................
doi străini hoinari prin Univers …vom da sens şi valoare cuvântului dragoste.
Vom împãrţi zâmbete şi stropi de fericire alături de părinţii noştri
……………………..
în prima zi a vieţii noastre împreunã …
zi care va fi mai frumoasã dacã voi, cei dragi, veţi accepta invitaţia noastră şi vã veţi bucura împreunã cu noi.
Vom primi binecuvântarea Cerului la ora 14:00, în cadrul Bisericii ….
după care vom sărbători bucuria la restaurantul …


3.
Ne-au dat viaţã şi ne-au crescut părinţii
.................. şi ...................
Aşa se face cã în după-amiaza zilei de ..........................., ora …
........................... şi ..........................
Ne vom uni destinele laBiserica ........................................Cu îngerii deasupra noastrăvom primi binecuvântarea naşilor
..................... şi ........................................
Vã aşteptãm cu drag sã sărbătorim acest evenimentla restaurantul ......................................Din ..........................................Începând cu ora …
“Nu trebuie sã fie înţelese sentimenteleEle trebuie trăite”

4.
Cu binecuvântarea părinţilor....................... şi .........................şi călăuzirea naşilor......................... şi ..............................
vã invitãm sã luaţi parte la pecetluirea dragostei noastre
................................ şi .............................
şi vã aşteptãm la cununia religioasã care va avea locla Biserica ................ în data de ...................., la ora ...Seara va continua între şampanie şi tort la restaurantul .........din ......................., începând cu ora ...
Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. până la data de ................la tel ...........................................

5.
Minunea săvârşirii Sfintei Taine a Cununieirevarsă asupra robilor lui Dumnezeu
.................................. şi .............................Harul divin, aducând lumina în calea vieţii lor,în gândurile şi faptele lor întărind şi mai mult în sufletele lorCredinţa, Nădejdea şi Iubirea.
Familiile............................... şi ................................Părinţii şi naşi vã invitã sã vã alăturaţi lorîntru întâmpinarea acestui fericit evenimentdin viaţa copiilor lor, ce se va oficiala Biserica ......................În ziua a ...... a lunii ..............., ora ........
Seara va continua la ............................

6.
................. ŞI ....................
cu binecuvântarea părinţilor
.................... şi ......................
împreunã cu naşii
..............................................au deosebita plăcere de a vã invita lacelebrarea cãsãtoriei lor în data de ............................
Cununia civilã va avea loc la .........................................Cununia religioasã se va oficia la ............................................Sărbătorirea evenimentului va avea loc la ............................începând cu ora …
Vã aşteptãm cu drag!
Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. până la data de .............la tel.............................

7.
Într-o frumoasã zi de ............................
.......................şi .......................
vor pãşi plini de speranţã în Casa Domnului, Biserica ....................... ora ...............
spre a-şi dărui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt.
Şi cum nimeni în clipa de bucurie nu vrea sã fie singur...v-au ales pe dumneavoastră, alături de dragii lor părinţi
.................şi...................
şi naşi
...................şi......................
sã petrecem până în zori la restaurantul .........................
începând cu ora ...
Vã aşteptãm cu drag!

8.

În deplinã credinţã, dragoste şi înţelegere, noi...............................şi ...............................am hotărât sã ne unim destinele avându-i alături pe părinţii noştri.................................... şi ........................................
Pe drumul vieţii vom fi călăuziţi de naşii noştri.....................şi ........................Vã invitãm sã vã bucuraţi alături de noi participând la celebrareacununiei religioase, care va avea loc la Biserica .................. în ziua de ..............., ora ....Sărbătorirea fericitului eveniment va avea loc
la Restaurantul................... începând cu ora..............Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. până la data de.............la tel...........................
Vã aşteptãm cu drag !

9.
“A fost odată ca niciodată ...”
Aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare datã alta...
..............................şi ..........................Au hotărât sã-şi înceapă propria povestepe care şi-o doresc plinã de soare şi fericire în data de ..................la Biserica...................... alături de dragii lor părinţi.
…… si …..Doresc sã le fie alături la aceastã sărbătoare toţi cei dragi,la Restaurantul...................., la ora.........Le vor veghea acest început de drumnaşii lor.................... şi ......................
Vã aşteptãm cu drag !

10.

Noi cei mai fericiţi
.....................şi .......................Cu dragoste, înţelegere şi respect vom depune“Jurãmântul de Credinţã” în ziua de ............................în faţa şi spre mulţumirea părinţilor.....................................şi .............................................şi a naşilor..........................şi.............................Ceremonia religioasã se va oficia la Biserica .................., ora ...Seara va continua la Restaurantul ............., începând cu ora ...
Vã aşteptãm cu drag!

11.
Din sincerã şi profundã iubire,De bunăvoie şi nesiliţi de nimeni,Noi .........................şi.........................Ne-am hotărât sã ne unim în dragoste şi înţelegere,drept pentru care împreunã cu familiile noastre
.......................................şi.................................
cu stimã şi respect vã poftim la nunta noastrăunde sã ospătam după datinã în ceade-a ..... a zi a lunii ............. la ........... ora................Cununia religioasã va avea loc la Biserica................., la ora............Pe drumul vieţii alături de noi vor fi naşii noştri dragi...............................şi..............................
Vã aşteptãm cu drag!

12.
Ne-am dorit...v-aţi aşteptat...am ezitat... şi totuşi, noi,
………………….
...ne-am hotărât...ne cãsãtoriiiiiiim!
spre marea bucurie a pãrinţilor
………………………..
Dacã aveţi planuri pentru ..., anulaţi-le,
pentru cã noi vã invitãm la petrecere cu ocazia cãsãtoriei noastre .
Cununia religioasã va avea loc la “Biserica cu Lunã”, ora 17.30.
Seara va continua, între şampanie şi tort,
la Restaurantul “Transilvania”, începând cu ora 1900.
Primii care ne-au crezut şi care ne vor sta alãturi:
Naşii: …………………

13.
Când puţini mai credeau…într-un moment de mare inspiraţie, noi,
………………………………
...ne-am hotărât:
NE CÃSÃTORIIIIIIIM !
... şi spre marea bucurie a părinţilor noştri:
....................................................
Deci chiar şi noi ne-am găsit naşii!
.............................................
Dacă nu vă vine să credeţi, vă invităm să vă convingeţi sâmbătă,
...
, ora 14:30, la Casa Tineretului din ploiesti şi la
ora 18:00 la Biserica Gheorghe.
Seara va continua, între şampanie şi tort, la restaurantul
“MIRIFIC” din Ploiesti, începând cu ora 19:00.

Vă aşteptăm cu drag!

14.
Stimatã victimã,
.............................................
împreunã cu pãrinţii
.................................................
vin în întâmpinarea temerilor dvs.
conform cãrora vã gândeaţi cu groazã cã o sã fiţi invitaţi la nunta lor.

Ei eliminã orice urmã de dubiu şi v-o pun pe hârtie.
Zvonul care circulã e adevãrat.
Tinerii şi-au gãsit şi naşii:
.................................................
Picioarele şi spatele or sã vã doarã în timpul cununiei religioase
la Biserica "Sf. Constantin şi Elena", ora 18:00, pe data de .....
Banii o să-i daţi la Restaurantul "Bogdãneasa" , Oradea
începand cu ora 19:30
şi sperãm sã nu vã parã rãu.
Vã aşteptãm cu drag!

15.
Cu deosebitã plãcere, noi,
.................................................
împreunã cu pãrinţii noştri dorim sã vã avem alãturi
la celebrarea cununiei religioase care se va oficia la data de ..., ora 20
la Biserica Ortodoxã ......

Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc, începând cu ora 2100
la ............................

Vã aşteptãm cu drag!

16.
IUBIRE, numai tu...poţi, ceea ce nimeni nu poate!
IUBIRE numai tu...ştii, ceea ce nimeni nu ştie!
IUBIRE numai tu...ierţi, ceea ce nimeni nu poate ierta!
IUBIRE numai tu...birui, ceea ce nici o altã putere nu poate birui!

De aceea noi,
.......................................
Vom porni împreunã pe drumul iubirii depline, a legãturii neântrerupte şi cinstite,
binecuvântaţi fiind de pãrinţii noştri
........................................
Şi pentru cã este o datorie de suflet a creştinilor ortodocşi sã se cunune religios
prin “Sfânta Tainã a Cununiei”
vã aşteptãm sã trãim împreunã aceste momente solemne,
duminicã ..., ora 1700, la Biserica ..................
în prezenţa naşilor: ...............................
Iar de aveţi plãcerea sã petreceţi alãturi de noi, vã invitãm
la Restaurantul “Union”, începând cu ora 20.00.

17.
...Ar putea începe cu “A fost odată ca niciodată...”
Mereu aceeaşi poveste, dar de fiecare datã alta, în care noi:
.....
ne începem propria poveste împreunã cu cei care ne iubesc cel mai mult:
....
ne vom da mâna sub pâlpâirea vie a celor care ne sunt naşi pe drumul vieţii:
......
Vã invitãm cu drag sã luaţi parte la celebrarea căsătoriei noastre care va avea loc la data de 17
....
Cununia civilã se va oficia la Casa Tineretului, ora 1515.
Cununia religioasă va avea loc la Parohia Romano-catolică Olosig, ora 1700.
Masa, dansul şi felicitările vor avea loc la Restaurantul “Flora” ,începând cu ora 2000.

Vã aşteptãm cu drag!

18.
Dumnezeu le-a dat viaţã, iar noi i-am adus pe lume
…………………
iar ei
......
doresc sã fie împreunã.
Prieteni de suflet şi pãrinţi spirituali, naşii
……………..
vor veghea ca iubirea lor sã se împlineascã prin Sfânta Tainã a Cãsãtoriei
ce se va oficia la Biserica Ortodoxã Fratelia ,în ziua de ..., la ora 1600.

Bucuria cãsãtoriei dorim sã o trãim împreunã la restaurantul ...... , începând cu ora ...

Vã aşteptãm cu drag!

19.
Viaţa ne-au dãruit-o pãrinţii
………………………..
Fericirea ne-o fãurim noi
…………
Binecuvântarea ne-o vor da naşii:
.............
Vã invitãm sã vã bucuraţi alãturi de noi participând la
celebrarea cununiei civile şi religioase, care va avea loc
la primãria oraşului Deta şi Biserica Ortodoxã din Denta
în ziua de 15 octombrie 2005, ora 1500.
Masa, felicitãrile şi dansul vor avea loc la….., începând cu ora ...
Vã mulţumim!

Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. pânã la 5 oct. la tel.:

20.

Dragostea este sacrã şi veşnicã şi creşte în tãrie şi frumuseţe.
Noi................
alãturi de pãrinţii
……………..
cãlãuziţi de naşii
………………….
cu sincerã şi fermã dorinţã de a da expresie deplinã iubirii,
ne vom uni în cãsãtorie în data de ....
Plini de speranţã vom pãşi în Casa Domnului,
Biserica Ortodoxã “Mehala”, din Timişoara, la ora ...
Masa şi felicitãrile vor avea loc la Restaurantul Bastion din Timişoara, la ora ...
Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. pânã la data de ...,
la numãrul de telefon :…….

21.
Plini de speranţã şi cu sufletul încãrcat de emoţie
...................
vor pãşi sâmbãtã, ..., ora 1830 în Biserica Ortodoxã din Cociuba Micã,
pentru a-şi împãrtãşi unul altuia dragostea.
Alãturi de iubiţii lor pãrinţi:
........................................
şi de dragii lor naşi
...............................................
vã invitã sã sãrbãtoriţi cu ei acest moment important din viaţa lor
la …….., începând cu ora 20 .

Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dvs. pânã la data de ...,
la numerele de telefon: ………………..
Vã aşteptãm cu drag!

22.
Reţetã din bãtrâni - Nunta
Ingrediente de bazã:
Doi tineri îndrãgostiţi: ...
Naşi:..................
Pãrinţi:........................
Rude şi prieteni se întâlnesc la Casa Tineretului, la ora 11:15.
Se amestecã în mod natural. Se binecuvânteazã
la Biserica...., ora 17:00.
Se adaugã flori, muzicã, voie bunã, surprize şi… ceva noroc sã fie bine!
Totul este servit la …. ora 20:00, la data de ....

Vã aşteptãm cu drag!

23.
Viaţa le-am dãruit-o noi
Familiile
.....................
Fericirea şi-o fãuresc singuri
..................................
cãlãuziţi de naşii
................................................
Bucuria le-o dãruim cu toţii luând parte la
oficierea cãsãtoriei lor din data de ...,
la Starea Civilã - Casa Tineretului,urmatã de cununia religioasã
la Biserica din Nufãrul, orele 16:00.
Sãrbãtorirea evenimentului va avea loc
la ......................, începând cu orele 19:00.
Vã rugãm sã confirmaţi prezenţa dumneavoastrã şi numãrul de persoane
pânã la data de ..., la numerele de telefon:..........

24.
Dragostea şi Dumnezeu i-au adus împreună pe
...
care cu binecuvântarea părinţilor
.............
şi a naşilor
........................
vor depune “Jurământul iubirii pe viaţă” în ziua de ...
ora 1800, la Biserica “Învierea Domnului”.
Sărbătorirea fericitului eveniment va avea loc la ........., începând cu ora 2000.

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data de ......, la tel.:
............................
25.

Viaţa ne-aţi dăruit-o voi:
.....
Fericirea ne-o dăruim noi:
....
Vă invităm să petreceţi o seară de neuitat alături de tânăra pereche
în cea mai fericită clipa a vieţii lor.
Cununia civilă va avea loc în .....
la Primăria municipiului Vatra Dornei, orele 16.
Cununia religioasă se va oficia la Biserica ....
Alături ne vor fi naşii:...
Vom petrece o noapte de vis la. restaurantul "INTUS" Vatra Dornei, începand cu orele 20.
Vă aşteptăm cu drag!

26.
...Ar putea începe cu “A fost odatã ca niciodatã...”
Mereu aceeaşi poveste, dar de fiecare datã, alta ...
........
îşi vor începe propria lor poveste pe care
şi-o doresc plină de soare şi fericire, în ziua de ...
Cununia civilã va avea loc la “Casa Tineretului” din Oradea, la ora 1945,
cununia religioasă la Biserica Ortodoxă din Sânmartin la ora 2030.
Doresc sã le fie alãturi la aceastã sãrbãtoare toţi cei dragi,
la Restaurantul “Vila Sântana”, din localitatea Sânmartin, începând cu ora 2100
Le vor veghea acest început de drum părinţii: ..
şi naşii: ....
Vã aşteptãm cu drag !
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. Şi nr. de persoane
până la data de ......., la nr. de telefoane:

27.

fam.... fam......
vă invită să fiţi alături de
....
împreună cu cei care le vor fi naşi
...
la celebrarea căsătoriei lor care va avea loc
în data de ....
Cununia religioasă se va oficia la
“Biserica Ortodoxă” din satul Izvin, ora 16.

Masa festivă va avea loc la
Cantina Facultăţii de Agronomie din Timişoara,
începând cu ora 18.

Vă aşteptăm cu drag!

28.
Pentru că s-au hotărât să devină oameni serioşi
....
se căsătoresc spre bucuria familiilor
....
Nu credeţi? Convingeţi-vă pe data de ....,
când va avea loc cununia civilă, la Primăria Comunei Tileagd, la ora 1530.

Ceremonia religioasă va avea loc la
Biserica Penticostală “Golgota”, nr. 2, din Tileagd..
Urmează, cum este şi firesc, o petrecere pe cinste
care va avea loc la Restaurantul din Tileagd, ora 1800.

29.
Dragostea este sacrã şi veşnicã şi
creşte în tãrie şi frumuseţe.
În ea noi, ....
împreună cu pãrinţii .....
şi naşii ....
credem că prima zi a vieţii noastre împreună, ....... va fi mai frumoasă
dacă voi cei dragi veţi accepta invitaţia noastră şi vă veţi bucura împreună cu noi.
Declararea dragostei şi credinţei noastre în faţa lui Dumnezeu va avea loc la
Biserica Ortodoxă din Sinaia, începând ora 1700.
Sarbatoarea va continua la
Cantina Electrotimis, de la ora 19.

30.
Noi,
...
ţinându-ne de mână, plini de speranţă păşim cu entuziasm şi încredere
în minunata taină a căsătoriei.
La eternul acord de a ne uni destinele dorim să împărtăşim cu dumneavoastră
această unică bucurie.
Cununia civilă va avea loc în ziua de ...,
la Primăria din Moldova - Nouă, ora ... ,
iar binecuvântarea Domnului o vom primi alături de distinşii noştri naşi
...
la Biserica Ortodoxă din ......, ora ...

Sărbătorirea festivă a evenimentului
va avea loc la Cantina Moldomin, unde prezenţa dumneavoastră
ne va onora.

31.
Ne vom jura credinţă pentru totdeauna, noi,
.....
avem deosebita plăcere de a vă invita la celebrarea
căsătoriei noastre în data de ....
Cununia religioasă va avea loc începând cu ora 1500.
la ....
Masa se va servi la ....
de la ora 1700.

Familiile de onoare:
...
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dumneavoastră până la
data de .... la nr. de tel .:
...
32.
Noi
.....
cu binecuvântarea părinţilor, avem deosebita plăcere de a vă invita
să ne fiţi alături la oficierea căsătoriei.
Cununia religioasă va avea loc la Biserica Ortodoxă Timişoara - Iosefin
(Piaţa Sinaia) , Sâmbătă, ..., ora 1720.
Ne vor conduce la altar naşii
.....
Evenimentul va fi sărbătorit la ....................., începând cu ora ...
Vă aşteptăm cu drag!
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. la nr. de tel.:
....
33.
....
alături de părinţii lor
...
au plăcerea să vă invite la oficierea logodnei lor,
care va avea loc în data de ..., la ora 19:00,
la restaurantul .....
Ne va fi alături familia de onoare ....

34.

...................
Până acum am fost Eu de acum încolo vom fi Noi.
Împreună, cu încredere în noi şi în viitor
Definiţia este: căsătoria, dar pentru noi înseamnă fericirea.
Clipa asta vrem să împărtăşim cu D-voastră în data de
...., ora ......., la Primăria oraşului Salonta
cununia civilă, ora ....... biserica .... cununia religioasă, masa festivă la cantina Liceului Teoretic.

35.

Domniilor Dumneavoastră Vroim a vă da de ştire
.............
hotărâtu-ne’am a ne lega pe vecie drept pentru care vă poftim cu drag la nunta noastră
unde să ospătăm după datina străbună.
Pentru mai bună ştiinţă aflave’ţi că rânduit’ au bunii noştri părinţi:
...........................
cununia civilă a se oficia la .............., în plină zi la ceasurile 18:30,
iar nunta a se săvârşi la Restaurant Melody, la ceasurile 20:00, în ziua de ... anul acesta. Iar pentru mai multă putere şi întărire a celor mai sus scrise poruncit’au naşii noştri, anume ....
să se vestească şi să se atârne pecete pe această carte.
Rugămu’vă a ne anunţa venirea dumneavoastră până în data de ..., la tel.: ....

36.
Noi ne căsătorim
...................
dacă vreţi să vă bucuraţi şi să vă emoţionaţi alături de noi
atunci vă invităm Sâmbătă ......., la Cununia Civilă de la Casa Tineretului, ora 1500
şi la Cununia Religioasă de la Biserica ... ora...
şi apoi vă invităm să petreceţi alături de noi la restaurant “......
începând cu ora 1930.
Binecuvântarea ne-o vor da naşii:
.............

37.
...
cu binecuvântarea părinţilor ...
vã invitãm sã fiţi alături de noi şi de naşii noştri, ...
în ziua de ..., la
celebrarea cãsãtoriei noastre oficiată la Biserica Ortodoxă Săucani, ora 19.00.
Fericitul eveniment va fi sărbătorit în localitatea Săucani, nr. 66,
începând cu ora 20.00.

38.
Vã aşteptãm să ne fiţi alături
în data de .....
zi în care ne unim inimile pentru totdeauna.
Vom începe cu un “DA” la Casa Tineretului, Oradea,
în jurul orelor 14:15.
Vom continua, începând cu 17:00
la Biserica .......... unde vom primi binecuvântarea lui Dumnezeu,
îndrumaţi cu dragoste de naşii noştri:...
şi avându-i alături şi în inimă pe părinţii:....
Începând cu orele 19:00, vom fi prezenţi
la ...............
Vă aşteptăm cu drag!

39.
Noi
....
împreună cu părinţii noştri
..........................
avem deosebita plăcere de a vă invita să fiţi alături de noi
în momentul unirii noastre înaintea lui Dumnezeu
eveniment care va avea loc sâmbătă ........., începând cu ora 16.00
la Biserica ..............
Masa şi felicitările se vor desfăşura la Restaurant BRUNO.
Vã aşteptãm cu drag!

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data de ...., la numerele de telefon:
...........

40.
Dumnezeu le-a dat viaţã, iar noi i-am adus pe lume
...
un înger bun i-a făcut să se iubească ei
...
călăuziţi de naşii
……………..
cei care vor avea grija ca jurământul să fie totdeauna, doresc să fie alături sâmbătă ...
la .............., ora .... când bunul Dumnezeu va binecuvânta
acest legământ la Biserica ........, ora 19.
Pentru a ne bucura cu toţii vă invităm la restaurantul .... , începând cu ora....
Vă aşteptăm cu drag!
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data de ... la tel ....

41.
Vă invităm cu bucurie să fiţi alături de noi,
......
la celebrarea căsătoriei noastre, în data de ....
Cununia religioasă se va oficia la Biserica ...., ora ...
Tonul petrecerii va fi dat la Restaurantul "............
începând cu ora ... şi va dura cât ne vor tine picioarele...
Ne însoţesc la început de drum, naşii noştri:

Vă aşteptăm cu drag!

42.
În sfârşit ne-am hotărât să devenim oameni serioşi
Ne căsătorim
Dacă nu vă vine să credeţi, dacă vreţi să vă bucuraţi şi să vă emoţionaţi alături de noi,
..............
Care cu binecuvântarea părinţilor
...
împreună cu naşii
...
vă invităm Sâmbătă .... la cununia civilă: Casa Tineretului din Oradea, orele …
Cununia religioasă: Biserica Ortodoxă ….
Seara de la orele …sunteţi invitaţi să petreceţi până în zori la ….
43.
Noi ...
Călăuziţi fiind de Dumnezeu, am decis să fim împreună până la sfârşitul vieţii.
Împreună cu părinţii
...
ne-am bucura să fiţi alături de noi la celebrarea căsătoriei noastre, care va avea loc Sâmbătă ....
la Primăria ......, ora 18:00 şi la Catedrala ....., ora 19,
şi vom continua la ......., începând cu orele 20:00.
Ne vor deschide calea naşii noştri
….

44.

Iubirea, fericirea, speranţa şi bucuria sunt motivele pentru care noi
...
Împreună cu cei care ne iubesc
...
ne vom dărui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt, sub privirea celor care ne vor
călăuzi pe acest nou drum
...
Vă invităm să petrecem acest eveniment în data de ...........
Cununia civilă va avea loc la 18:30, la...
Binecuvântarea cerului o vom primi la ora 20, în cadrul Bisericii Ortodoxe “..........
după care vom împărţi zâmbete şi stropi de fericire la
Restaurantul ........... începând cu ora 21.
Pt. o mai bună organizare vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până în data de 20 iunie 2007, la unul din următoarele nr. de telefon:


45.
“Pe aripi de vis a ajuns la noi dragostea,
am primit-o ca pe un dar sfânt şi aşa am ajuns sã fim fericiţi”
Viaţa ne-au dat-o părinţii ...
Fericirea ne-o făurim noi...
Binecuvântarea ne-o vor da naşii:...
Ne-am dori să ne împărtăşiţi bucuria sâmbătă ........
când va avea loc cununia civilă la ...........
În faţa lui Dumnezeu ne vom încredinţa unul altuia la Biserica ................,ora 1700.
Seara se va continua printre sclipiri de fericire, şampanie şi tort la
Restaurantul “............, ora 1900.
Când glasul iubirii se aude din sufletul nostru Trăim să fim fericiţi şi noi să dăruim fericire

0 comentarii: